Navratri Aarti / नवरात्र आरती

Navratrichi Aarti / नवरात्रीची आरती-
अश्विनशुध्दपक्षी अंबा
बैसली सिंहासनी हो
प्रतिपदेपासुनी घटस्तापना

Read more

Navagraha Stotra / नवग्रह स्तोत्र

Navagraha Stotra | नवग्रह स्तोत्र –
जपाकुसुम संकाशं काश्यपेयं महदद्युति ।
तमोरिंसर्व पापघ्नं प्रणतोस्मि दिवाकर

Read more

Ganesha Shloka / गणेश श्लोक

गणेश श्लोक | Ganesha Shloka –
व्रकतुंड महाकाय, सूर्यकोटी समप्रभा: ।
निर्वघ्न॑ कुरु मे देव, सर्वकार्येरुषु सवर्दा ।।

Read more

Ganpati Bhupali / गणपतीची भूपाळी

Ganpati Bhupali / गणपतीची भूपाळी-
उठा उठा हो सकळीक । वाचे स्मरावा गजमुख ।
ऋध्दि-सिध्दिचा नायक । सुखदायक भक्तांसी ॥ ध्रु.
अगी शेंदुराची उटी । माथा शोभतसे किरीटी ।

Read more

Ganpati Stotra / गणपती स्तोत्र

Ganpati Stotra / गणपती स्तोत्र-
जयजयाजी गणपती, मज द्यावी विपुल मती ।
करावया तुमची स्तुती, स्फूर्ती द्यावी
मज अपार ।।
तुझे नाम मंगलमूर्ती, तुज इंद्रचंद्र ध्याती ।

Read more

Krishna Aarti / कृष्णाची आरती

Krishna Aarti / कृष्णाची आरती –
ओवाळूं आरती मदनगोपाळा ।
श्यामसुंदर गळां वैजयंतीमाळा ।।धृ०।।
चरणकमल ज्याचें अति सुकुमार ।

Read more

Mantra Pushpanjali / मंत्र पुष्पांजली

Mantra Pushpanjali in Marathi | मंत्र पुष्पांजली –
ॐ । यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् ।
ते ह नाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे … ।। १ ।।

Read more

Vitthal Aarti / विठ्ठल आरती

Vitthal Aarti / विठ्ठल आरती –
युगे अठ्ठावीस विटेवरी ऊभा ।
वामांगी रखुमाई दिसे दिव्य शोभा ।
पुंडलिकाचे भेटी पर… ।। १ ।।

Read more

Shankarachi Aarti / शंकराची आरती

Shankarachi Aarti / शंकराची आरती –
लवधवती विक्राळा ब्रह्मांडी माळा । वीषें कंठ काळा त्रिनेत्रीं ज्वाळा ॥
लावण्यसुंदर मस्तकीं बाळा । तेथुनियां … ॥ १ ॥

Read more