Ganpati Stotra / गणपती स्तोत्र

Ganpati Stotra / गणपती स्तोत्र-
जयजयाजी गणपती, मज द्यावी विपुल मती ।
करावया तुमची स्तुती, स्फूर्ती द्यावी
मज अपार ।।
तुझे नाम मंगलमूर्ती, तुज इंद्रचंद्र ध्याती ।

Read more

Krishna Aarti / कृष्णाची आरती

Krishna Aarti / कृष्णाची आरती –
ओवाळूं आरती मदनगोपाळा ।
श्यामसुंदर गळां वैजयंतीमाळा ।।धृ०।।
चरणकमल ज्याचें अति सुकुमार ।

Read more

Mantra Pushpanjali / मंत्र पुष्पांजली

Mantra Pushpanjali in Marathi | मंत्र पुष्पांजली –
ॐ । यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् ।
ते ह नाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे … ।। १ ।।

Read more

Vitthal Aarti / विठ्ठल आरती

Vitthal Aarti / विठ्ठल आरती –
युगे अठ्ठावीस विटेवरी ऊभा ।
वामांगी रखुमाई दिसे दिव्य शोभा ।
पुंडलिकाचे भेटी पर… ।। १ ।।

Read more

Shankarachi Aarti / शंकराची आरती

Shankarachi Aarti / शंकराची आरती –
लवधवती विक्राळा ब्रह्मांडी माळा । वीषें कंठ काळा त्रिनेत्रीं ज्वाळा ॥
लावण्यसुंदर मस्तकीं बाळा । तेथुनियां … ॥ १ ॥

Read more

Devichi Aarti / देवीची आरती

Devichi Aarti / देवीची आरती-
दुर्गे दुर्घट भारी तुजविण संसारी ।
अनाथनाथे अंबे करुणा विस्तारी ।
वारी वारी जन्ममरणाते वारी ।
हारी पडलो आता… ।। १ ।।

Read more

Datta Aarti / दत्त आरती

Datta Aarti / दत्त आरती-
त्रिगुणात्मक त्रैमूर्ती दत्त हा जाणा।
त्रिगुणी अवतार त्रैलोक्य राणा ।
नेती नेती शब्द न ये अनुमाना॥
सुरवर मु… ॥ १ ॥

Read more

Ganpati Aarti / गणपती आरती

Ganpati Aarti / गणपती आरती-
सुखकर्ता दुखहर्ता वार्ता विघ्नाची |
नुरवी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची |
सर्वांगी सुंदर उटी शेंदुराची |
कंठी झळ… || १ ||

Read more