Shankarachi Aarti / शंकराची आरती

Shankarachi Aarti / शंकराची आरती –
लवधवती विक्राळा ब्रह्मांडी माळा । वीषें कंठ काळा त्रिनेत्रीं ज्वाळा ॥
लावण्यसुंदर मस्तकीं बाळा । तेथुनियां … ॥ १ ॥

Read more